Prihláška na letný tábor  ROBOTÍK

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/26, Snina, 069 01
spssnina@spssnina.edu.sk 
+421 57 762 38 13

Prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa!

Prihlasujem svoje dieťa na letný denný tábor, ktorý sa bude konať od 20. augusta do 24. augusta 2018