Prihláška na letný tábor  ROBOTÍK

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/26, Snina, 069 01
spssnina@spssnina.edu.sk 
+421 57 762 38 13

Milí naši priaznivci,
pre veľky záujem sme na toto leto
okrem tábora ROBOTÍK
operatívne zriadili aj druhý tábor ROBOTIC APP pre pokročilých žiakov. Kapacita oboch táborov pre august 2018 je už naplnená.

Ďakujeme všetkým za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutie toto alebo ďalšie letá . 

 Prihlášky na august 2018 už neposielajte. 

Prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa!

Prihlasujem svoje dieťa na letný denný tábor, ktorý sa bude konať od 20. augusta do 24. augusta 2018